طراحی بنر تلگرام و اینستاگرام

✅ پکیج 1   ( طراحی 1 بنر   –   زمان 1 روز کاری   –   قیمت: 30/000 تومان )

✅ پکیج 2   ( طراحی 2 بنر – زمان 2 روز کاری – قیمت: 50/000 تومان )

✅ پکیج 3   ( طراحی بالای 4 بنر –  قیمت برای هر بنر : 20/000 تومان )

 

 

طراحی استوری برای اینستاگرام

✅ پکیج 1 ( طراحی 1 بنر – زمان 1 روز کاری – قیمت: 25/000 تومان )

✅ پکیج 2 ( طراحی 2 بنر – زمان 2 روز کاری – قیمت: 40/000 تومان )

✅ پکیج 3 ( طراحی بالای 4 بنر – قیمت برای هر بنر : 17/000 تومان )

 

 

طراحی کارت ویزیت

✅ پکیج 1 ( طراحی 1 کارت ویزیت – زمان 2 روز کاری – قیمت: 50/000 تومان )

 

 

طراحی جلد کاور محصولات آموزشی

✅ پکیج 1 ( طراحی 1 جلد – زمان 2 روز کاری – قیمت: 35/000 تومان )

✅ پکیج 2 ( طراحی 2 جلد – زمان 4 روز کاری – قیمت: 60/000 تومان )

✅ پکیج 3 ( طراحی بالای 4 جلد – قیمت برای هر بنر : 23/000 تومان )